1/1/0001

LIÊN KẾT WEBSITE
          

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CAM LINH

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân phường Cam Linh

Chịu trách nhiệm chính:

Bà Nguyễn Thị Thanh Dân ................... Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

Thành phố Cam Ranh - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.camlinh.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

camlinh.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

058.3527610 - 058.3527611